Čisticí prostředek Kärcher – prášek RM 760 ASF; 800 g

700 

klasický prášek pro základní čištění textilních povrchů a čalounění – bez bělidel.

Účinný základní čisticí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní povrchy a čalounění
Ve formě prášku
Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
Šetrný k materiálům
Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
Zlepšuje hygienu podlahy
Neobsahuje bělicí prostředky
Příjemná, svěží vůně

Vhodné pro extraktory Kärcher Puzzi a další mokré čističe koberců a čalouněných povrchů jiných výrobců.
Použití při čištění s extraktory: Rozpusťte prášek v nádrži na čistou vodu v jednoprocentním poměru (100 g na 10 l vody), nastříkejte a zároveň vysajte, pak opláchněte čistou vodou a vysajte.
Dávkování: 100 g Rm 760 na 10 l vody
Obsah balení: 800 g

Varování: Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU Signální slovo Varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte P305 + P351 + P338
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Katalogové číslo: 4002667014464 Kategorie:

Popis

klasický prášek pro základní čištění textilních povrchů a čalounění – bez bělidel.

Účinný základní čisticí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní povrchy a čalounění
Ve formě prášku
Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
Šetrný k materiálům
Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
Zlepšuje hygienu podlahy
Neobsahuje bělicí prostředky
Příjemná, svěží vůně

Vhodné pro extraktory Kärcher Puzzi a další mokré čističe koberců a čalouněných povrchů jiných výrobců.
Použití při čištění s extraktory: Rozpusťte prášek v nádrži na čistou vodu v jednoprocentním poměru (100 g na 10 l vody), nastříkejte a zároveň vysajte, pak opláchněte čistou vodou a vysajte.
Dávkování: 100 g Rm 760 na 10 l vody
Obsah balení: 800 g

Varování: Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU Signální slovo Varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte P305 + P351 + P338
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další informace

Výrobce