Rotační kartáč do hubice Electrolux

652 

Originální rotační kartáč do podlahové hubice akumulátorového vysavače Electrolux a AEG.Vhodné pro modely:AEG:QX6-1-44SWQX6-1-46DBQX6-ANIMQX7-1-50IBQX7-ANIMQX8-2-16MBQX8-2-ANIMQX6-1-45ANQX7-1-I360
Electrolux:WQ61-44SWWQ6-46DBWQ61-ANIMAWQ61-1PSHWQ61-1OGGWQ71-50IBWQ71-ANIMAWQ71-P52SSWQ71-9SWWQ71-9GGWQ81-55MBWQ81-ANIMAWQ81-30MBWQ81-ALRS

Katalogové číslo: 7321424468874 Kategorie:

Popis

Originální rotační kartáč do podlahové hubice akumulátorového vysavače Electrolux a AEG.Vhodné pro modely:AEG:QX6-1-44SWQX6-1-46DBQX6-ANIMQX7-1-50IBQX7-ANIMQX8-2-16MBQX8-2-ANIMQX6-1-45ANQX7-1-I360
Electrolux:WQ61-44SWWQ6-46DBWQ61-ANIMAWQ61-1PSHWQ61-1OGGWQ71-50IBWQ71-ANIMAWQ71-P52SSWQ71-9SWWQ71-9GGWQ81-55MBWQ81-ANIMAWQ81-30MBWQ81-ALRS

Další informace

Výrobce